Vedligeholdelse

RENSNING AF PROPRESS STEAMERS

Vi håber De er tilfreds med Deres PROPRESS Steamer, og at den er i stand til at klare de opgaver den bliver stillet.

Vandkvaliteten er meget forskellig i dele af landet, hvorfor der gøres opmærksom på, at rensning af maskinen bør foretages efter følgende anvisning.

Rensning - anvisning
 1. 1 gang om måneden afmonteres slangen, hætten på påfyldnings-studsen samt stativet.
   
 2. Der påfyldes ca. ½ l vand, og maskinen rystes let for at få det opsamlede slam løsnet, maskinen vendes på hovedet så vandet kan løbe ud. Gentag denne procedure til vandet er rent.
   
 3. Maskinen bør hver 2. md. afkalkes med alm. afkalkningsmiddel i henhold til brugsanvisningen på produktet. Husk at efterskylle maskinen godt efter afkalkningen. Bruges almindeligt eddike, så lad det stå i maskinen natten over.

Husk at maskinen skal afkalkes uden at strømmen er tilsluttet.

Ovennævnte rensningsmåde forlænger maskinens levetid væsentlig, samt nedsætter strømforbruget. 

Nordtex ApS - Tietgens Allé 28 - DK-5230 Odense M - Telefon 40 29 17 05 - nordtex@nordtex.dk

RENSNING AF NORDSTEAM 990

Da vandkvaliteten i Danmark er meget varierende er det vigtigt at rense steameren efter følgende anvisning.

Mindst hver 14 dag er det vigtigt at steameren tømmes for vand og gennemskylles.

Rensning - anvisning

 • Afmonter stativ, slange og vandbeholder.
 • Vend steameren på hovedet over en vask således at vandet løber ud af steameren.
 • Fyld lidt vand på steameren og tøm den igen indtil vandet er rent.
 • Tøm vandtanken og kom frisk vand på igen.
 • Monter stativ og slange og maskinen er klar til brug.

Står steameren uden at blive brugt i en periode er det vigtigt at steameren tømmes for vand således at der ikke opsamles mineraler fra vandet.

Hver 2. måned skal steameren renses grundigt.
Følg samme fremgangsmåde som ved alm. rengøring, men påfyld 1-2 kopper kalkfjerner i steameren og lad det stå en times tid. Steameren må ikke være tilsluttet strøm under rensning.

 • Hæld blandingen ud ved at vende steameren på hoved
 • Fyld lidt vand på steameren og tøm den igen indtil vandet er rent.
 • Monter stativ, slange og vandtank og steameren er klar til brug igen

Hvis steameren er blevet stoppet er der en aftapningsskrue i bunden af Steameren. Afmonter skruen (mod uret) og fjern de oplagerede kalk rester inden skruen monteres igen (med uret)


RENSNING AF NORDSTREAM 990

Fig. 1

Fig. 2

Afmonter slangen – stangen og vandbeholderen. (Fig.1)
Vend steameren på hovedet over en vask så alt vandet i steameren kan løbe ud.
Test om der er fin gennemgang i steameren på følgende måde: (Fig.2)

Hæld lidt vand i steameren hvor slangen var fastskruet – vandet skal nu vise sig i bunden af kammeret hvor vandbeholderen var monteret. Hvis vandet kommer op i bunden af vandkammeret er der frit gennemløb i steameren – og den skal så bare renses efter den normale anvisning.

Kommer der ikke vand op i bunden af vandbeholderen er steameren stoppet og har ikke været renset tit nok.

Følgende fremgangsmåde kan evt. få gang i steamere igen.

Fig. 3

Fig. 4

Vend steameren på hovedet og afmonter den store bolt der sidder i bunden af steameren. Fig 3

Nu kommer du direkte op i varmelegemet og kan se det der sidder og stopper for gennemgangen af vandet. Fig. 4
Fjern det der kan lade sig gøre uden at beskadige varmelegemet, der må ikke bruges værktøj der ridser eller beskadiger varmelegemet.
Monter bolten igen og vend steameren på ret køl igen.

Påfyld afkalkningsmiddel på følgende måde:
Hæld 1 kop afkalkning i studsen hvor slangen var monteret.
Hæld 2 kopper i tanken hvor vandbeholderen var monteret.

Denne måde skulle bevirke at der bliver afkalket på begge sider af den prop der er dannet i steameren – lad afkalkningsmiddelet virke i ca. 1 time.

Vend steamere på hovedet igen over en vask og lad afkalkningen løbe ud – efterskyl med vand på samme måde.

Er der stadig ikke gennemgang i steameren så gentag processen som beskrevet ovenfor
Afkalkningsmiddel ved tilstopning: Nordtex Afkalker i koncentreret form
Afkalkningsmiddel ved alm. vedligeholdelse: Nordtex Afkalker i forholdet 1:4

RENSNING AF NORDSTEAM 900

Da vandkvaliteten i Danmark er meget varierende er det vigtigt at rense steameren efter følgende anvisning.

Mindst hver 14 dag er det vigtigt at steameren tømmes for vand og gennemskylles.

Afmonter stativ, slange og vandbeholder.

 • Vend steameren på hovedet over en vask således at vandet løber ud af steameren. Der er en aftapningsskrue på højre side i bunden af steameren, skru skruen løs så vandet kan løbe ud, husk at spænde den igen efter endt brug.
 • Fyld lidt vand på steameren og tøm den igen indtil vandet er rent.
 • Tøm vandtanken og kom frisk vand på igen.
 • Monter stativ og slange og maskinen er klar til brug.

Står steameren uden at blive brugt i en periode er det vigtigt at steameren tømmes for vand således at der ikke opsamles mineraler fra vandet.

Hver 2. måned skal steameren renses grundigt.
Følg samme fremgangsmåde som ved alm. rengøring, men påfyld 1-2 kopper kalkfjerner i steameren og lad det stå en times tid. Steameren må ikke være tilsluttet strøm under rensning.

 • Hæld blandingen ud ved at vende steameren på hoved
 • Fyld lidt vand på steameren og tøm den igen indtil vandet er rent.
 • Monter stativ, slange og vandtank og steameren er klar til brug igen

Test om steameren er stoppet på følgende måde:

Hæld lidt vand i steameren hvor slangen var skruet på - vandet skal nu vise sig i bunden af kammeret hvor vandbeholderen var placeret - dette viser at der er frit gennemløb i steameren.

Kommer der ikke vand op i bunden af karret er steameren stoppet. Hæld kalkrenser i hvor slangen var monteret samt i karret for at få løsnet tilstopningen fra begge sider.

Lad afkalkningsmiddelet virke et par timer eller til tilstopningen er løsnet og gentag den normale rensning 

 

Demineraliseret vand

Rensning af steameren kan selvfølgelig undgås eller gøres med længere intervaller hvis man benytter demineraliseret eller destilleret vand.

Nordtex ApS - Tietgens Allé 28 - DK-5230 Odense M - Telefon 65 91 71 71 - Fax 65 91 72 71 - nordtex@nordtex.dk

Betjeningsvejledning for NORDSTEAM 900

Ibrugtagning:

Når "Nordsteam 900" steameren er samlet efter anvisningen og der er fyldt koldt vand ( brug ikke varmt vand) på beholderen, tændes der for strømmen. Efter ca. 30 sekunder begynder det at dampe ud af mundstykket.

Det er en fordel at vente yderligere ca. 2 minutter med at dampe således at mundstykket har opnået den rette temperatur. Hvis mundstykket ikke er rigtigt opvarmet kan der forekomme vanddryp på tøjet. For at modvirke dette kan du ”slå” mundstykket ud i luften for at ryste evt. vanddråber af. Vanddråber på tøjet forsvinder næsten omgående da det er destilleret vand der kommer ud af mundstykket, men på silkeprodukter kan det alligevel give en skjold, som selvfølgelig går af næste gang det bliver renset.

Den beklædningsgenstand der skal dampes hænges på en bøjle og bøjlen sættes på krogen på holderen hvor mundstykket sidder. Det er lettere hvis bøjlen hænger på en ”tørresnor” eller hænger på et tøjstativ da det gør dampningen lettere og mere bekvemt.

Den dampmængde der er nødvendig for at glatte tøjet afhænger meget at tøjets kvalitet. En kraftig bomuldsskjorte tager længere tid at dampe end f.eks. en viscoseskjorte.

Betjening:

Den beskrevne betjening er beskrevet som en bruger der bruger højre hånd.

Tag nu mundstykket i hånden med højre hånd og før mundstykket langsomt frem og tilbage i lodrette bevægelser over stoffet medens der holdes kontra med venstre hånd i bunden af beklædningsdelen. Det er vigtigt at mundstykket rører/glider på stoffet for at opnå den rette effekt.

Hvis det er ærmer på beklædningsdelen der skal dampes, så tag fat i ærmet i bunden med venstre hånd og stræk det ud så der er mulighed for at dampe som før beskrevet.

Skal der dampes bukser, så hæng bukserne op i en bukseklemmebøjle med linningen ned af.

Hvis der ønskes ”presseholder” kan det anbefales at bruge sit strygebræt ophængt på væggen som ”modstand” til at opnå de ønskede pressefolder

Til visse typer beklædning er den en fordel at dampe ”indefra og ud”.
Tag mundstykket i hånden og vend det 180 g. så det damper ud mod dig selv. Før nu mundstykket ind i beklædningsdelen (blusen) og start fra oven med at trække mundstykket ned af hvor stoffet hviler på mundstykket indtil du når bunden. Fortsæt på denne måde til du er færdig. Denne måde er specielt vigtig når det drejer sig om strikvarer, da de dermed opnår et ”fyldigere udseende”./p>

Møbler, Tæpper m.v.

Hvis du ønsker at opfriske dine møbelstoffer, kan du med fordel dampe puder, møbler, tæpper og gardiner så de opnår et nyt udseende. Børsten skal kun påsættes hvor der samtidig skal fjernes hår eller andre effekter fra stoffet.

Hvis du yderligere er i tvivl om anvendelsen af Nordsteam 900 så venligst kontakt os for information

Nordtex ApS - Tietgens Allé 28 - DK-5230 Odense M - Telefon 65 91 71 71 - Fax 65 91 72 71 - nordtex@nordtex.dk

Betjeningsvejledning for NORDSTEAM 990

Ibrugtagning:

Når steameren er samlet efter anvisningen og der er fyldt vand på beholderen, tændes der for strømmen. Efter ca. 30 sekunder begynder det at dampe ud af mundstykket.

Det er en fordel at vente yderligere ca. 2 minutter med at dampe således at mundstykket har opnået den rette temperatur. Hvis mundstykket ikke er rigtigt opvarmet kan der forekomme vanddryp på tøjet. For at modvirke dette kan du ”slå” mundstykket ud i luften for at ryste evt. vanddråber af. Vanddråber på tøjet forsvinder næsten omgående da det er destilleret vand der kommer ud af mundstykket, men på silkeprodukter kan det alligevel give en skjold, som selvfølgelig går af næste gang det bliver renset.

Den beklædningsgenstand der skal dampes hænges på en bøjle og bøjlen sættes på krogen på holderen hvor mundstykket sidder. Det er lettere hvis bøjlen hænger på en ”tørresnor” eller hænger på et tøjstativ da det gør dampningen lettere og mere bekvemt.

Den dampmængde der er nødvendig for at glatte tøjet afhænger meget at tøjets kvalitet. En kraftig bomuldsskjorte tager længere tid at dampe end f.eks. en viscoseskjorte.

Betjening:

Den beskrevne betjening er beskrevet som en bruger der bruger højre hånd.

Tag nu mundstykket i hånden med højre hånd og før mundstykket langsomt frem og tilbage i lodrette bevægelser over stoffet medens der holdes kontra med venstre hånd i bunden af beklædningsdelen. Det er vigtigt at mundstykket rører/glider på stoffet for at opnå den rette effekt.

Hvis det er ærmer på beklædningsdelen der skal dampes, så tag fat i ærmet i bunden med venstre hånd og stræk det ud så der er mulighed for at dampe som før beskrevet.

Skal der dampes bukser, så hæng bukserne op i en bukseklemmebøjle med linningen ned af.

Hvis der ønskes ”presseholder” kan det anbefales at bruge sit strygebræt ophængt på væggen som ”modstand” til at opnå de ønskede pressefolder.

Til visse typer beklædning er den en fordel at dampe ”indefra og ud”. Tag mundstykket i hånden og vend det 180 g. så det damper ud mod dig selv. Før nu mundstykket ind i beklædningsdelen (blusen) og start fra oven med at trække mundstykket ned af hvor stoffet hviler på mundstykket indtil du når bunden. Fortsæt på denne måde til du er færdig. Denne måde er specielt vigtig når det drejer sig om strikvarer, da de dermed opnår et ”fyldigere udseende”.

Møbler, tæpper m.v.

Hvis du ønsker at opfriske dine møbelstoffer, kan du med fordel dampe puder, møbler, tæpper og gardiner så de opnår et nyt udseende. Børsten skal kun påsættes hvor der samtidig skal fjernes hår eller andre effekter fra stoffet.

Hvis du yderligere er i tvivl om anvendelsen så venligst kontakt os for information

Nordtex ApS - Tietgens Allé 28 - DK-5230 Odense M - Telefon 65 91 71 71 - Fax 65 91 72 71 - nordtex@nordtex.dk

please wait...